Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez MPS Project Piotr Siniecki z siedzibą w Swadzimu przy ul. Poznańskiej 17/1. Swoje dane osobowe podajesz dobrowolnie. Zostałem/‐łam poinformowany/‐na o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich poprawiania. Wyrażasz zgodę na przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznej informacji handlowych przez MSP Project Piotr Siniecki z siedzibą w Swadzimu przy ul. Poznańskiej 17/1. Zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO - informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest MPS Project Piotr Siniecki z siedzibą w Swadzimiu przy ul. Poznańskiej 17/1.
2. Przetwarzanie danych osobowych  odbywa się w celu realizacji umowy/zamówienia.
3. Podstawa przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust 1 b rozporządzenia RODO.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji umowy/zamówienia; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy/zamówienia.
5. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.
6. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych jw. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pana/Pani danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy/zamówienia oraz po zakończeniu realizacji umowy/zamówienia okres niezbędny dla przechowywania danych wynikający z odrębnych przepisów, w szczególności podatkowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy/zamówienia;
8. Do Pana/Pani danych mogą też mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające, np. firmy informatyczne.
9. Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do przenoszenia danych; f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
11. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
12. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych kontaktuj się pod adresem e-mail: kontakt@zdrowy-dom.eu.

(c)2019, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem